Proje Açıklama

Enerji Santrali, Nainawa 1 km batıda ve Musul'un yaklaşık 80 km güneyindedir.

Bu proje Basit Çevrim Güç Santralidir.

Proje 6 GE 9E Gaz Türbini olarak tasarlanmıştır.

Tesisin net çıkış gücü 750 MW'dir. Tesisten elde edilen elektrik ulusal ağa transfer edilecektir.

Santral üç farklı yakıt (Ham petrol, doğal gaz ve dizel yakıt) ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup, birincil yakıt olarak ham petrol kullanılmaktadır.

  • Proje Adı:Irak Nainawa 750 Mw Elektrik Santrali
  • Yüklenici Firma:Çalık Enerji
  • Proje Bitiş Tarihi:2014
  • Proje il/İlçe:Irak/Musul
  • Seviye:%100 Tamamlandı